Groep Bouwen in Lier

GROEP BOUWEN IN LIER

Groep Bouwen werkt nog steeds vanuit haar thuisbasis Lier, een romantische stad van 30.000 inwoners, gelegen aan de oevers van de Nete. Traditioneel worden de Lierenaars schapenkoppen genoemd.
Volgens de legende is de naam schapenkoppen ontstaan in de 14de eeuw. Hertog Jan II, Hertog van Brabant en Limburg, wilde de Lierenaars bedanken voor hun bijdrage aan de strijd tegen de Mechelaars. Ze mochten kiezen uit twee beloningen voor de stad: een universiteit of een veemarkt.
De Lierenaars kozen voor het stapelrecht op vee. Een keuze die Lier geen windeieren legde, omdat er per regio maar één stad zo'n recht werd toegestaan. Prompt verhuisde de veemarkt die tot dan in Wespelaar was gevestigd op bevel van de Hertog naar Lier. Hertog Jan zou daarbij al zuchtend gezegd hebben: "O, die schapenkoppen".
De universiteit, de beloning die Lier links liet liggen, ging uiteindelijk naar Leuven.
Hiermee kreeg Leuven in 1425 de eerste universiteit in de Lage Landen.

Voor een bezoek aan deze mooie stad visit lier