Groep Bouwen in Peru

GROEP BOUWEN IN DE WERELD

Solid International is een Belgische familiale ontwikkelingsorganisatie die in Peru de leefomstandigheden van de bevolking wil verbeteren en dit met name in één van de armste streken van het Andesgebergte, in Ayacucho. Solid doet dit door projecten op te zetten waardoor uiteindelijk een financiële autonomie aan deze boerenbevolking kan gegarandeerd worden. Solid doet dit al veel jaren en heeft zo onder andere een breiatelier en bloemenplantage uit de grond gestampt. Ook werd een moderne melkvee-boerderij gebouwd om de lokale bevolking te ondersteunen. De geproduceerde melk wordt onder meer gebruikt om verschillende kazen te maken.
De kaasfabriek zelf bevindt zich evenwel op een half uur rijden van de boerderij en dit in een door de gemeenschap gehuurd pand. Zij zijn zelf geen eigenaar van het pand en er bestaat nu een plan om een eigen kaasfabriek te bouwen naast de boerderij. Dit zou niet alleen kostenbesparend zijn, maar ook bijdragen aan de hygiënische omstandigheden waarin de kaas kan worden gemaakt.
Helaas ontbreken de middelen om de bouw en de uitrusting van de kaasfabriek te betalen. Groep Bouwen heeft zich geëngageerd om deze investering voor haar rekening te nemen. Groep Bouwen doet dit omdat haar engagement heel zichtbaar, heel direct zal zijn: binnen twee jaar zullen de lokale Andes-boeren hun kazen maken in ‘ons’ kaasfabriekje.
Om dit directe engagement nog te versterken, heeft Cedric Bouwen de opdracht aanvaard om de bouw van de geïntegreerde boerderij ter plaatse te gaan opvolgen. Midden april 2017 is Cedric naar Peru vertrokken voor een 1ste termijn van 6 maanden. Vanuit Peru zal hij een wekelijkse update geven van de werkzaamheden die op de Groep Bouwen-website zullen opgenomen worden.

Cedric zijn blog kan u raadplegen op volgend adres: www.peruayacucho.wordpress.com